Angličtina do ucha 1. – NOVÁ

990

Jedná se o nejkomplexnější výukový materiál zaměřený na výuku poslechem. Zatímco se první verze Angličtiny do ucha soustředila zejména na gramatiku a později na rozvoj slovní zásoby, přináší nové vydání mnohem více – nejen procvičení gramatiky s ohledem na tvorbu gramatických struktur, ale zejména jejího uplatnění v praxi.

Standardní “krabicová” verze software + 10 audio CD.

Popis

Jaké jsou hlavní výhody programu Angličtina do ucha?
 • Můžete se učit kdekoli a kdykoli podle vlastních požadavků.
 • Zahrnuje výuku slovní zásoby, gramatiky, konverzačních frází i trénink poslechu a porozumění souvislé řeči.
 • Je zaměřena na praktické dovednosti.
 • Vysvětluje gramatiku srozumitelnou formou.
 • Je namluvena hlasy několika rodilých mluvčích.
 • Systematicky s Vámi pracuje od jednoduššího ke složitějšímu podle koncepce Evropského referenčního rámce.
 • Přiložený software na míru Vám umožní pracovat s učebnicí i na počítači.

Z jakých cvičení se skládá Angličtina do ucha?

Slovní zásoba a fráze Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Navíc je zde zahrnuta slovní zásoba ke gramatické a poslechové části. Množství slovíček je rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit příliš mnoho slovíček a frází najednou. Osvojenou slovní zásobu pak procvičíte v praktických úkolech. Vysvětlení gramatiky Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako při fyzickém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování. Jak správně mluvit Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ Vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v reálných situacích. Kromě překladu z angličtiny do češtiny (a naopak) můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co ve větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si Vy zahrajete na učitele a Vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce. Konverzační fráze a trénink reakce Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky. Porozumění souvislé řeči Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha Vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abyste ihned po zaznění anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, zda jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně absolvování cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro Vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření. Výukový program Vám velmi účinně pomůže při zvládnutí potřebné slovní zásoby, dokonalém procvičení příkladových vět a zvládnutí konverzačních témat. Jeho ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Vašim cílem je seznámit se se slovní zásobou a následně si procvičit gramatické jevy, které studujete, na příkladových větách. Konverzační slovní zásobu a fráze můžete procvičovat nezávisle na gramatických tématech.

Videoprezentace produktu Angličtina do ucha NOVÁ

Obsah 1. dílu Angličtina do ucha 1. – NOVÁ :

LEKCE 1
 • Hlavní gramatické téma
 • Sloveso TO BE – být, kladná oznamovací věta, otázka a krátká odpověď
 • Doplňkové gramatické téma
 • Přivlastňovací zájmena a přivlastňovací -s
 • Konverzační téma
 • Čísla 1–10, Kolik stojí…? Co je to? To je …
LEKCE 2
 • Hlavní gramatické téma
 • Sloveso TO BE – být, zápor a záporná otázka a záporná krátká odpověď
 • Doplňkové gramatické téma
 • Tázací zájmena, množné číslo podstatných jmen
 • Konverzační téma
 • Čísla 11–100, Kolik je ti let? Je mi …
LEKCE 3
 • Hlavní gramatické téma
 • Vazba „There is/are“ a neurčitá zájmena SOME, ANY a NO
 • Doplňkové gramatické téma
 • Předložky – IN – v, ON – na, UNDER – pod, NEXT TO – vedle
 • Konverzační téma
 • Výrazy společenské interakce, Odkud jsi? Žiji v Anglii.
LEKCE 4
 • Hlavní gramatické téma
 • Přítomný čas prostý – oznamovací věta a otázka kladná, sloveso TO HAVE – mít
 • Doplňkové gramatické téma
 • Pádové tvary zájmen
 • Konverzační téma
 • Popis přítele, přídavná jména a podstatná jména
LEKCE 5
 • Hlavní gramatické téma
 • Přítomný čas prostý – záporná oznamovací věta a záporná otázka
 • Doplňkové gramatické téma
 • Neurčité členy A a AN, předložky ABOUT – o, WITH – s, FOR – pro, FROM – od
 • Konverzační téma
 • Telefonování
LEKCE 6
 • Hlavní gramatické téma
 • Přítomný čas prostý a průběhový, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti
 • Doplňkové gramatické téma
 • Určování času
 • Konverzační téma
 • Dny v týdnu, předložky času
LEKCE 7
 • Hlavní gramatické téma
 • Způsobové sloveso CAN – moci, umět a jeho zápor CAN’T
 • Doplňkové gramatické téma
 • Ukazovací zájmena THIS a THAT, barvy
 • Konverzační téma
 • Nakupování
LEKCE 8
 • Hlavní gramatické téma
 • Použití sloves WANT – chtít, LIKE – mít rád a vazby WOULD LIKE – chtěl bych
 • Doplňkové gramatické téma
 • Vyjádření žádosti a nabídky
 • Konverzační téma
 • Prohlížení památek, jízda autobusem, koupě vstupenky
LEKCE 9
 • Hlavní gramatické téma
 • Minulý čas prostý – nepravidelná slovesa, sloveso TO BE v minulém čase
 • Doplňkové gramatické téma
 • Spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se, letopočty
 • Konverzační téma
 • Kdy máš narozeniny? Měsíce v roce; Má poslední dovolená.
LEKCE 10
 • Hlavní gramatické téma
 • Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí
 • Doplňkové gramatické téma
 • Minulá určení času – AGO – před, LAST – minulý, YESTERDAY – včera a další
 • Konverzační téma
 • Víkendové aktivity, sport a volný čas

Další informace

Hmotnost 1 kg

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.