Angličtina do ucha 2. – NOVÁ

990

Jedná se o nejkomplexnější výukový materiál zaměřený na výuku poslechem. Zatímco se první verze Angličtiny do ucha soustředila zejména na gramatiku a později na rozvoj slovní zásoby, přináší nové vydání mnohem více – nejen procvičení gramatiky s ohledem na tvorbu gramatických struktur, ale zejména jejího uplatnění v praxi.

Standardní “krabicová” verze software + 10 audio CD.

Popis

Audiokurz angličtiny pro samouky – 2. díl

Jaké jsou hlavní výhody Angličtiny do ucha?

  • Můžete se učit kdekoli a kdykoli podle vlastních požadavků.
  • Zahrnuje výuku slovní zásoby, gramatiky, konverzačních frází i trénink poslechu a porozumění souvislé řeči.
  • Je zaměřena na praktické dovednosti.
  • Vysvětluje gramatiku srozumitelnou formou.
  • Je namluvena hlasy několika rodilých mluvčích.
  • Systematicky s Vámi pracuje od jednoduššího ke složitějšímu podle koncepce Evropského referenčního rámce.
  • Přiložený software na míru Vám umožní pracovat s učebnicí i na počítači.

Z jakých cvičení se skládá Angličtina do ucha?

Slovní zásoba a fráze

Část „Výuka slovní zásoby a frází“ obsahuje veškerou slovní zásobu, kterou budete potřebovat při používání učebnice. Nepotřebujete žádný další slovník. Navíc je zde zahrnuta slovní zásoba ke gramatické a poslechové části. Množství slovíček je rozumně dávkováno, abyste se nemuseli učit příliš mnoho slovíček a frází najednou. Osvojenou slovní zásobu pak procvičíte v praktických úkolech.

Vysvětlení gramatiky

Angličtina do ucha vysvětluje gramatická témata přehlednou a srozumitelnou formou. Každá lekce obsahuje jedno hlavní, složitější téma a jedno méně rozsáhlé téma doplňkové. Vysvětlení témat je zpracováno formou rozhovoru učitele a studenta, jako při fyzickém vyučování. Učitel vysvětluje, zkouší studenta a upozorňuje na časté chyby. Student také klade doplňující dotazy tak, abyste výkladu zcela jasně porozuměli. Při tvorbě této části čerpali kvalifikovaní učitelé angličtiny ze svých mnohých praktických zkušeností. Na konci každého vysvětleného tématu je zařazeno krátké shrnutí toho nejpodstatnějšího k zapamatování.

Jak správně mluvit

Část „Jak správně mluvit“ se zaměřuje na procvičení gramatického tématu lekce a skládá se ze dvou částí: „Jak tvořit?“ a „Jak používat?“. Cvičení „Jak tvořit?“ Vás naučí správně vytvářet gramatické konstrukce podle daných pravidel. Toto procvičujete formou překladu nejprve z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Rozsáhlejší soubor cvičení „Jak používat?“ se pak věnuje využití gramatického jevu v reálných situacích. Kromě překladu z angličtiny do češtiny (a naopak) můžete trénovat pomocí cvičení „Doplňte do věty“ nebo „Opravte chybnou větu“. Ve cvičení „Doplňte do věty“ hledáte chybějící slovo. Toto cvičení již vyžaduje znalost tématu na jisté úrovni, abyste poznali, co ve větě chybí. Vrcholem je cvičení „Opravte chybnou větu“, kdy si Vy zahrajete na učitele a Vaším úkolem je správně opravit úmyslnou chybu. Všechna cvičení se soustředí na hlavní gramatické téma lekce.

Konverzační fráze a trénink reakce

Ke každé lekci Angličtiny do ucha přísluší konkrétní téma konverzačních frází. Témata byla vybrána s ohledem na jejich praktickou využitelnost a vaši pokročilost v průběhu studia. Naučíte se zde nejen vybranou skupinu frází, ale také jak na ně pohotově reagovat v živé konverzaci. V první části se učíte konverzační fráze systémem překladu z angličtiny do češtiny a následně z češtiny do angličtiny. Ve druhé části posloucháte tytéž fráze a je vám nabídnuta vzorová reakce v češtině. Vaším úkolem je reagovat správně anglicky.

Porozumění souvislé řeči

Porozumět samostatně stojící větě je mnohem jednodušší než porozumět delšímu projevu. Každá lekce obsahuje jeden delší souvisle mluvený celek právě pro trénink této dovednosti. Angličtina do ucha Vás cvičením provede ve dvou variantách. První je tzv. „Zrcadlový poslech“. Nahrávka je pro vás připravena tak, abyste ihned po zaznění anglické věty slyšeli její český překlad. Můžete si okamžitě ověřit, zda jste rozuměli správně. Složitější variantou tohoto cvičení je nahrávka, v níž po každé české větě následuje její anglický překlad. Zde můžete navíc trénovat i své schopnosti aktivního překladu. Nejvyšší metou je pak poslech celého celku v angličtině a následně absolvování cvičení s otázkami k textu. Abyste si nemuseli pamatovat mnoho faktografických údajů z nahrávky, je pro Vás u každé otázky připravená malá nápověda a samozřejmě správná odpověď pro ověření.

Výukový program

Vám velmi účinně pomůže při zvládnutí potřebné slovní zásoby, dokonalém procvičení příkladových vět a zvládnutí konverzačních témat.

Jeho ovládání je velmi jednoduché a intuitivní. Vašim cílem je seznámit se se slovní zásobou a následně si procvičit gramatické jevy, které studujete, na příkladových větách. Konverzační slovní zásobu a fráze můžete procvičovat nezávisle na gramatických tématech.

Obsah 2. dílu:

LEKCE 1

Hlavní gramatické téma

Sloveso TO BE – být, přítomný čas prostý

Doplňkové gramatické téma

Sloveso TO BE – být, přítomný čas prostý

Konverzační téma

Pozdravy a představování, telefonní čísla

LEKCE 2

Hlavní gramatické téma

Přítomný čas prostý a průběhový

Doplňkové gramatické téma

Krátké odpovědi, přivlastňovací ‘S

Konverzační téma

V restauraci, ceny

LEKCE 3

Hlavní gramatické téma

Vazba „There is/are“, neurčitá zájmena SOME, ANY a NO a jejich složené tvary

Doplňkové gramatické téma

Samostatná přivlastňovací zájmena

Konverzační téma

Ptaní se na cestu a popis cesty

LEKCE 4

Hlavní gramatické téma

Vazba WOULD LIKE a použití neurčitých zájmen a členů A a AN

Doplňkové gramatické téma

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, HOW MUCH/MANY – kolik

Konverzační téma

Výrazy společenské interakce

LEKCE 5

Hlavní gramatické téma

Způsobové slovesa CAN a COULD a jejich zápor

Doplňkové gramatické téma

Účelový infinitiv

Konverzační téma

Zdvořilá žádost

LEKCE 6

Hlavní gramatické téma

Minulý čas prostý – pravidelná a nepravidelná slovesa, minulý čas slovesa TO BE

Doplňkové gramatické téma

Vyjádření času – včera večer, včera ráno, spojení WAS/WERE BORN – narodil/narodili se

Konverzační téma

Popis dovolené

LEKCE 7

Hlavní gramatické téma

Stupňování přídavných jmen

Doplňkové gramatické téma

Ukazovací zájmena THIS a THAT a jejich množná čísla THESE a THOSE

Konverzační téma

Nakupování oblečení

LEKCE 8

Hlavní gramatické téma

Budoucí čas 1 – použití WILL a vazby GOING TO

Doplňkové gramatické téma

Vyjádření času v budounosti – zítra, za 2 dny, do pátku, příště, příští měsíc

Konverzační téma

Telefonování

LEKCE 9

Hlavní gramatické téma

Budoucí čas 2 – přítomný čas průběhový, použití WILL a vazby GOING TO

Doplňkové gramatické téma

Vyjádření času v budoucnosti 2 – v 5 hodin, ve středu, v lednu

Konverzační téma

Ptaní se na čas a sdělení času

LEKCE 10

Hlavní gramatické téma

Předpřítomný čas prostý, použití indikátorů EVER/NEVER, YET/JUST, srovnání s minulým časem prostým

Doplňkové gramatické téma

Příslovce a přídavná jména

Konverzační téma

Ptaní se na cestu a popis cesty 2

Obsah balení

10x audio CD

1x CD-ROM

Další informace

Hmotnost 1 kg

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.